ولایتی:با گروه‌های مبارز فلسطینی ارتباط داریم/ خط مقاومت که از ایران آغاز شده تا یمن، عربستان، سوریه