گزارش تمرین تیم ملی / انگیزه بالای تازه‌واردها و دقت بالای کی‌روش