رئیس جمهور: ۳۲ طرح با ۹۶۵ میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود