توافق هسته‌ای باید در جهت تأمین اهداف نظام اسلامی باشد