برای آموزش پنج هزار نفر در کلاس های هلال احمر آبادان برنامه ریزی شده است