هیچ یک از مسئولان دولتی در مراسم «دکتر سلام» حضور نیافتند/ بگویید برادر صادق سلام رساند