تمرین تکراری ملی پوشان و مدافع شدن بیک‌زاده/ فروزان پنالتی نمایشی کی‌روش را مهار کرد