شاهکار پرسپولیس در 4 سال از دنیزلی تا برانکو / سرخابي‌ها در تعداد بردهاي دربي مساوي شدند