تولید محتوا بر اساس نیاز مردم به توسعه شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند