ظریف در دیدارِ نماینده ویژه بان کی مون: برقراری آتش بس،نقطه آغاز هر گونه روند صلح آمیز در یمن است