برخی‌ها ‌نسبت به سیستان و بلوچستان تنگ‌نظرند/بیان تحولات ‌حضور بخش خصوصی را در پی دارد