واگذاری سرخابی ها به خودروسازان زیان ده، سیاسی است/ با پیکان چه کردند؟