آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران/ اردوی ترکیه قطعی نشده است