هاشمی رفسنجانی: عده‌ای حسودند،عده‌ای نمی‌فهمند،عده‌ای هم ذاتاً مزاحمند