نتوانسته‌ایم طنز را در کشور جا انداخته و به کار بگیریم/ یک قسمت از برنامه دکتر سلام را هم ندیده‌ام!