سوشا مکانی: يك گل در عربستان بزنيم، كار الهلال تمام است/طارمی می‌تواند درون دروازه پرسپولیس بایستد!