پایان سفر روحانی به تبریز/ تصویب 32 طرح و تاکید بر احیای دریاچه ارومیه