طنین فریاد مرگ بر آمریکا توسط جوانان انقلابی/ تقدیر از پدر شهید احمدی‌روشن