خانواده‌ آلمانی که نمک‌گیر سفره ایرانی‌ها شدند+تصاویر