تقدیر از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره طنز «دکتر سلام»