استاندار گیلان:خیران گیلانی در بین مدیران استان جایگاه ویژه ای دارند