برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت ارتحال امام (ره) در جهرم