شیخ احمد: امکانات ایران شگفت‌زده‌ام کرد/ می‌توانید میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی باشید