فیلم/ روش جدید اعدام تروریست‌های داعش با آر‌پی‌جی (+‍۱۸)