عکسی جالب از زمانی که داریوش ارجمند مجری برنامه کودک بودند!