امیر خادم: وزارت ورزش دخالتی در واگذاری سرخآبی‌ها ندارد