حضور 18 تیم خارجی در تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان