علی کریمی: کی‌روش نشان داد نگاه ویژه‌ای به لیگ برتر دارد/باید خودمان را ثابت کنیم