ملی‌پوشان فوتبال پس از تمرین صبح شنبه، دو روز استراحت می‌کنند