روزنامه‌اسپانیایی:رهبر ایران خط قرمز مذاکرات را با قاطعیت اعلام کرد