بسیج در حوزه رسانه، توانایی ایجاد تحول را دارد / خرید 500 میلیون دلار تجهیزات ماهواره‎ای برای ضربه زدن