خادم: وزارت ورزش دخالتی در واگذاری سرخابی‌ها ندارد