ایران اسلامی با تکیه بر تولیدات داخلی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است