ولید جنبلاط:قدرت فارس‌ها در منطقه‌خاورمیانه به ضرر اعراب است!