شجاعی: برای میزبانی دوره‌های تخصصی آموزشی آمادگی کامل داریم