روزنامه اسپانیایی: رهبر ایران خط قرمز مذاکرات را با قاطعیت اعلام کرد