ولید جنبلاط: قدرت فارس‌ها در منطقه خاورمیانه به ضرر اعراب است!