کارگاه آموزشي سبک زندگي اسلامي در خرم آباد برگزار شد