واکنش طلاب حوزه علمیه همدان به سخنرانی زیباکلام در دانشگاه علوم پزشکی همدان