استاندار خراسان رضوی: مصرف کالای داخلی نیازمند فرهنگ سازی است