خودم رابه ایران نزدیک می‌بینم/ گودرزی اختلافات را مدیریت کرده است