سومين جشنواره فرهيختگان با حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني