اغلب موارد نوروتیک اکسکوریشن ناشی از اختلالات روانی است