نشست مسوولان فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا با کفاشیان