سبک زندگی مردم زنجان باعث برقراری امنیت بالا شده است