سارا منجزی در حال گرفتن فال حافظ بر سر مزار حافظ+عکس