القاعده، طالبان و داعش نتیجه نگاه تنگ نظرانه به اسلام هستند/ اساتید المصطفی مشعل‌داران نور و هدایت