«دکتر سلام» شوخی را جدی گرفته برعکس کسانی که جدی‌ها را شوخی گرفتند!