بارتومئو: خبر سرمربیگری آنچلوتی در بارسا دروغ محض است