عدالت فرهنگی با تلاش مردم و فعالان این عرصه در کشور محقق می شود